تمامی اخبار

پس از آغاز تمرینات گروه اول، کادر فنی، اسامی نفرات گروه دوم را اعلام کرد

عباسیان، طاهرخانی و بهاروندی در لیست تیم ملی امید

پس از آغاز تمرینات گروه اول بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران، کادر فنی اسامی نفرات گروه دوم را نیز اعلام کرد.